Mine sygehusbehandlinger

Mine sygehusbehandlinger

Oplysningerne i “Min e-journal” stammer fra regionernes elektroniske patientjournaler og -administrative systemer. Du Log på sundhed.dk med digital signatur eller NemID og få adgang til din elektroniske patientjournal. I Min e-journal kan du se en oversigt over alle de sygehuskontakter, du har haft til danske sygehuse. Oversigten omfatter indlæggelser, ambulant behandling samt skadestuebesøg.personlige journaloplysninger fra de offentlige sygehuse i Danmark.

Log på min e-journal